Cindy is een dame die begripvol naar je verhaal luistert. De rust die ze uitstraalt en de inzichten die ze me hielp verkrijgen, gaven me de kracht om alles rustig op een rijtje te zetten en stap voor stap mijn persoonlijke uitdagingen te boven te komen. Ik ben haar oprecht dankbaar - Hilde (Galmaarden)

Lees meer testimonials

Make the Shift & Take a Leap (of faith…)

 

Inspiratie maart 2017


Op een grijze namiddag, het moet ergens november geweest zijn, keek ik uit het raam van het kantoor waar ik werkte. Ik had het gemaakt, toch? Na jaren in HR Consultancy, waar ik reeds een mooi “palmares” had opgebouwd, had ik als kers op de taart een interne functie bemachtigd op de personeelsdienst van een bekend bedrijf. Maar toch klopte het niet. Ontelbare keren had mijn hart het uitgeschreeuwd dat dit niet mijn plek was, dat deze functie niet paste bij mijn intrinsieke talent en levensmissie, dat ik eigenlijk nooit uiting had gegeven aan mijn hartewensen. Ik had al langer “The Shift” ervaren zoals zo mooi toegelicht door Wayne Dyer, een reeks aan kleine, subtiele, maar toch zo krachtige gebeurtenissen die me telkens weer deden inzien dat ik daar niet paste. Dat dit leven niet bij me paste. Dat ik 36 jaar lang mijn hart niet had gevolgd. Want die job stond ook onlosmakelijk verbonden met de manier waarop ik was grootgebracht en waaraan ik koste wat kost wilde voldoen. Daar was ik me al een tijdje van bewust en toch had ik zoveel jaren laten voorbijgaan…


Maar op die grijze namiddag borrelde een krachtige energie naar boven, mijn lichaam schreeuwde het uit en ik moest eindelijk uiting geven aan mijn gevoel. Op dat ogenblik maakte ik dé sprong, mijn “leap of faith”. Voor ik het wist stond ik recht en liet ik mijn leidinggevende weten dat dit niet meer zou werken. Ik zei het helder en zonder omwegen. Ik had geen plan B, geen uitbetalingsrechten, niets. Maar op geen enkele seconde had ik angst, noch spijt. Heel mijn ziel was in oproer en ik kon niets anders dan op dat ogenblik mijn waarheid volgen. Toen ik die namiddag mijn wagen instapte voelde ik me zoveel lichter, zoveel krachtiger en zo trots dat ik eindelijk verantwoordelijkheid had genomen voor mijn leven.


Sindsdien voltrok zich het ene magische moment na het anderen, kwamen kansen schijnbaar zomaar uit het niets mijn kant op, ik ontmoette prachtige mensen op plekken waarvan ik het niet verwachtte. Ik kreeg de ene hulp na de andere aangereikt, nuttige boeken of workshops vielen me zo in de schoot en net dat is wat er gebeurt als je je hart volgt. Als je de sprong waagt, dan zet het Universum, of noem het Het Leven als je wil, alles in gang om jou te helpen. Vrij vertaald komt het op dit neer “God helpt diegenen die zichzelf helpen”.


Als ik echter een plan B opgezet zou hebben toen ik mijn ontslag indiende, een financieel vangnet in de vorm van een halftime of had aangestuurd op een financiële tegemoetkoming van het bedrijf, dan had ik mezelf en het Universum botweg aangegeven dat ik eigenlijk niet in mezelf geloofde. Dan had ik mezelf het vertrouwen niet gegeven en dat had de hele flow verstoord. Dan had ik even gekeken hoe ver ik eigenlijk moest springen, maar had ik nooit met het volste vertrouwen en in volle overgave gesprongen. Pas als je echt ten volle voor je droom gaat, en je de volle verantwoordelijkheid neemt voor je leven, wordt een hele dynamiek aan eindeloze mogelijkheden in werking gezet om jou te helpen. Het is dan dat het universum zich met jou vereenzelvigt en de kracht naar je toebrengt die je al zolang in je zelf verscholen hield.


Naar mijn gevoel zijn er geen kleine of grote uitdagingen, moeilijke of minder moeilijke paden. Ik vind dat elke stapt die genomen wordt in de richting van je hart, een bijzonder moedige stap is. Twijfel hier niet aan en wees je eigen held, Make the Shift & Take a Leap… That’s power…