Cindy is een dame die begripvol naar je verhaal luistert. De rust die ze uitstraalt en de inzichten die ze me hielp verkrijgen, gaven me de kracht om alles rustig op een rijtje te zetten en stap voor stap mijn persoonlijke uitdagingen te boven te komen. Ik ben haar oprecht dankbaar - Hilde (Galmaarden)

Lees meer testimonials

Reiki als Universele Levenskracht

ReikiReiki betekent letterlijk “Universele Levenskracht” en is een natuurlijke geneeswijze die in 1900 in Japan herontdekt werd door Dr. Mikao Usui.

Het principe van Reiki rust op universele energie die de therapeut (gever) via zijn handen laat doorstromen (geleiden) op de patiënt (ontvanger). De therapeut geeft dus niet zijn eigen, maar wel de Universele Energie door. Reiki stroom automatisch door waar jij het nodig hebt, en in die mate die nodig is. Het trilt de negatieve energie los en werkt zuiverend. Hierdoor kunnen blokkades en disbalans verzacht en hersteld worden. Het kan ook prima dienen als ondersteuning bij andere therapieën omdat het de verworven inzichten beter “inkapselt” in de lichaamscellen. Het lichamelijke en het geestelijke zijn onvermijdelijk met elkaar verbonden en wat dus goed is voor het ene, stroom in zijn helende werking ook door naar het andere.

Reiki draagt ook bij tot een algeheel gevoel van welbevinden, harmonie en rust en werkt ontspannend. Het stelt je in staat zaken die niet (meer) bij je horen makkelijker los te laten, waardoor je emoties meer in balans komen en je op spiritueel vlak groeit. Ook werkt Reiki bevorderend voor je immuunsysteem.

Een behandeling heeft altijd effect, ook al voel je het niet onmiddellijk; kwalen worden verzacht en je ervaart een betere energiedoorstroming. Dit laatste is heel belangrijk, want het zijn net blokkades in deze doorstroming die voor problemen zorgen. Uiteraard is het effect van persoon tot persoon verschillend.

Een rustgevend moment

Een Reiki-behandeling duurt ongeveer een uurtje en biedt een warm moment van ontspanning aan. De behandeling gebeurt liggend op een comfortabele tafel of zittend op een stoel mocht dit voor jou makkelijker zijn. Je houdt je kleren gewoon aan en de handen van de therapeut worden zachtjes op de Reiki-punten geplaatst. Indien je dat wenst, kan de Reiki-behandeling ook gecombineerd worden met een therapeutisch of coachend gesprek.